kuk

Aanbod 2023:
20 Online
Ouderbijeenkomsten
over Scheiden en Veilig opgroeien

'Ja, ik zou deze bijeenkomst aanraden aan andere ouders.'
(83% van de ondervraagde ouders)

'Ik realiseer met dat ik op elk moment even een stap terug kan doen om naar mijn kind te kijken'

'Deze bijeenkomst heeft mij als beginnend professional aangegrepen, doordat het me inzicht bracht over de beleving bij een kind.'

'Ik heb een foto van hen samen opgehangen. Mijn kind kijkt er veel naar.'

'Een waardevolle bijeenkomst met een prettige toon. Hoewel het voor mij als professional niet nieuw was, weet ik nu de inhoud en ga ik ouders zeker verwijzen.'

Vooraf...

'Waarom krijgen we als gemeenten dit aanbod? 
We hebben preventie al op een andere manier geregeld!'

We bieden sinds 2015 (gestart vanuit de RvdK) een zo veel mogelijk LANDELIJK PREVENTIEF AANBOD voor ouders, maar ons land heeft een decentrale financiering, waardoor VWS (21'-'22) de online versie maar eenmalig kon financieren.

Dus komen we bij de gemeenten uit en hier blijkt:

 • elke gemeente/regio heeft preventie anders georganiseerd;
 • een regionaal aanbestedingstraject blijkt niet passend vanwege de lage kosten en de looptijd van 1 jaar.
 

Waarom zouden we toch meedoen aan een landelijk aanbod? 

 • landelijk voorlichten = kosten efficient;
 • landelijk + regionale samenwerking = kruisbestuiving. De samenwerking met Rotterdam heeft in 6 maanden voor 99 aanmeldingen voor de online bijeenkomst gezorgd.  
 • ons landelijk aanbod maakt de koppeling naar de regio (via website); 
 • we doen aan verwachtingsmanagement bij ouders: ‘Niemand: geen rechter, geen hulpverlener, kan spanningen tussen ouders oplossen. Wat kan u doen? En wie kan u daarbij helpen?’
 • deelname kan anoniem en maandelijks, wat het aanbod  zeer laagdrempelig maakt;
 • professionals hebben een maandelijks beschikbare tool wat uitleg scheelt aan ouders.
 • het is deskundigheidsbevordering voor professionals (van huisarts tot leerkracht of beginnend hulpverlener).

Aanbod 2023

20 bijeenkomsten online

Het aanbod (in 2015 gestart vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS) voorziet in de behoefte van ouders aan snel toegankelijke en laagdrempelige hulp, erkenning en meer inzicht in hun persoonlijke situatie. 

Deelname door professionals uit uw regio ondersteunt hun deskundigheid op dit thema, het biedt ze een gemakkelijk in te zetten interventie voor ouders en het helpt om in de keten een zelfde taal te spreken.

Interesse?

U kunt ons bellen via 06 22 344 144 of mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl

Indicatie kosten

Deelname per gemeente

Voor een gemiddelde gemeente in Nederland (44.000 inwoners zijn de kosten (voor 20 bijeenkomsten) +/- €500,- euro per jaar exclusief BTW. 

Voorbeeld kosten voor gemeente van verschillende grootte: 

 • Montfoort en Bunnik rond de €300,-
 • Purmerend en Bergen op Zoom rond de €700,-
 • Utrecht en Groningen rond de €1.400,-
Waarom zijn de kosten zo laag?

Het doel is dat zo veel mogelijk ouders landelijk kunnen aansluiten. We hopen met een te verwaarloze bedrag (is ons gezegd) dat vele gemeenten aansluiten, ook kleine gemeenten. 

Daarnaast is het ondoenlijk om alle beleidsmedewerkers van de 345 gemeenten persoonlijk te bereiken, dus we hopen dat gemeenten elkaar op de hoogte stellen en gezamenlijk in willen gaan op het aanbod.   

Deelnemen als samenwerkende gemeenten/regio

Bij deelname met meer dan 3 gemeenten zijn er eenmalig kosten van €500,-. i.p.v. €250,- per gemeente. 

Sinds 2015 gewaardeerd door ouders én professionals

Ontstaan vanuit de Raad voor de Kinderbescherming

Aansturen op lichte zorg en steun in de omgeving

Meer landelijk samenwerken op preventie

Nederland laat je zonder oordeel zien wat je kind nodig heeft