Achtergrond

Ontstaan

In augustus 2015 is het idee van de Ouderbijeenkomsten over Scheiding ontstaan. Wij, Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt, hebben de inhoud van de bijeenkomst gemaakt op basis van onze ervaring met wat wel werkt in een scheiding of in situatie die onveilig zijn voor kinderen. Het idee ontstond: ‘Kunnen we ouders informatie aanbieden, zodat ze op het idee komen om iets anders te gaan doen?’

Dit is gelukt. Vanaf het begin kwamen de verhalen dat ouders een andere kijk kregen op hun situatie en andere dingen zijn gaan doen voor hun kinderen. 

Vanuit deze laagdrempelige voorlichting, is er samenwerking ontstaan binnen regio’s samen met gemeenten, jeugdhulporganisaties, wijkteams. Enkele rechtbanken en de Raad voor de Kinderbescherming wijzen ouders ook op dit aanbod. 

In 2020 heeft de Augeo Foundation ons gevraagd om de Ouderbijeenkomsten zo inhoud te geven dat ouders informatie krijgen over: Wat is veilig en onveilig voor kinderen? Wat hebben kinderen nodig en hoe krijg je dat binnen je gezin voor elkaar. Veilig Thuis werkt samen met de regio om ouders voor deze bijeenkomst uit te nodigen.

Aanmoedigen

Er is een fysiek aanbod in verschillende regio’s en een online aanbod. 

Het kenbaar maken van dit preventieve, kosteloze aanbod onder collega’s/ouders, is al heel waardevol. Op die manier bereiken we zo veel mogelijk ouders en dus kinderen. 

De merkbare effecten zijn:
– Ouders zijn zich meer bewust van de beleving van hun kind van de scheiding;
– Ketenpartners vinden de ouderbijeenkomsten een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod rondom scheidingen. 
– De hulpverleners van ouders merken dat ouders in daarop volgende gesprekken gemotiveerder voor hulp zijn en in een heel aantal gevallen gaan ouders ‘andere dingen’ doen.