Achtergrond

Ontstaan

In augustus 2015 is het idee van de Ouderbijeenkomsten ontstaan. Wij, Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt, werkten in die tijd als raadsonderzoekers bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds februari 2020 vormen we als zelfstandigen het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten.

De inhoud van de bijeenkomst is voortgekomen uit onze ervaring met wat meestal wel werkt in een scheiding waar ouders er niet uit komen. Het idee ontstond: ‘Kunnen we ouders die wachten op hulp of niet verder komen iets anders aanbieden, zodat er iets kan gebeuren?’ Vanaf het begin gaven ouders terug dat ze even op een andere manier naar hun situatie konden kijken.

Vanuit dit laagdrempelige aanbod , wat de bijeenkomst biedt, is er samenwerking ontstaan tussen regionale partners de Raad voor de Kinderbescherming, de Gemeente Arnhem, Humanitas, jeugdhulporganisaties en de Rechtbank Gelderland.

Alle professionals in Gelderland konden vanaf dat moment ouders in elke fase van een scheiding uit gaan nodigen. 

In 2019 is het concept uit Arnhem overgenomen door enthousiaste professionals en regio’s in heel het land. Ook zij zagen de bijeenkomsten als een aanvulling op hun huidige aanbod voor ouders in scheiding. Deze professionals werken bij gemeentes, CJG’s, jeugdhulporganisaties en wijkteams en heel belangrijk: ze werken met elkaar samen.

In heel het land worden nu de bijeenkomsten gegeven. Dit specifieke concept van de bijeenkomsten heeft geleid tot een gemiddelde opkomst van 50 mensen per bijeenkomst.

Inmiddels vormen we het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten. 

Meebouwen

Wilt u als organisatie of als professional uw bijdrage leveren of het initiatief nemen om de bijeenkomsten ook in jouw regio neer te zetten, dat kan!  

Ga vooral eerst een bijeenkomst bijwonen. Als de live-ervaring je enthousiasme heeft gewekt, neem dan contact op om te kijken hoe het zinvol is om de bijeenkomsten in jouw regio te ontwikkelen. 

Het blijkt het meest effectief als meerdere organisaties zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie van deze bijeenkomsten. 

Een denkbaar voorbeeld is: 
– Een gemeente regelt de locatie;
– De professionals in de regio melden actief ouders aan voor de bijeenkomst;
– De Raad voor de Kinderbescherming nodigt de ouders uit die in onderzoek of op de wachtlijst staan;
– De Rechtbank stuurt bij een verzoek op tegenspraak de uitnodigingsbrieven aan beide ouders door;
– De centrale aanmelding ligt bij een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van scheiding;
– Eén of twee professionals van een jeugdhulporganisatie ontvangen ouders en staan hen te woord voor vragen te woord tijdens de bijeenkomst.
– Twee bevlogen professionals presenteren de bijeenkomst. 

Alle andere denkbare taakverdelingen zijn mogelijk, maar deze constructie heeft zijn effectiviteit inmiddels bewezen.

Wij als Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten zullen de regio hierin helpen. 

 

Aanmoedigen

15 regio’s/steden hebben ervaring met het neerzetten van de bijeenkomsten. In de ene regio is er al meer een structureel aanbod dan in de andere. In alle regio’s geldt dat de professionals het aanbod graag willen aanbieden. Het kenbaar maken onder collega’s/ouders dat dit preventieve hulpaanbod er is, is al heel waardevol. 

De merkbare effecten zijn:
– Ouders zijn zich meer bewust van de beleving van hun kind van de scheiding;
– Ketenpartners vinden de ouderbijeenkomsten een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod rondom scheidingen. 
– De hulpverleners van ouders merken dat ouders in daarop volgende gesprekken gemotiveerder voor hulp zijn en in een heel aantal gevallen gaan ouders ‘andere dingen’ doen.