Achtergrond

Ontstaan

In augustus 2015 is het idee van de Ouderbijeenkomsten ontstaan. Wij, Saskia Gubbels en Annelies van der Veldt, werkten in die tijd als raadsonderzoekers bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds februari 2020 hebben we de Raad voor de Kinderbescherming verlaten en vormen we het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten om in het hele land deze bijeenkomsten regionaal mee te helpen opzetten.

De inhoud van de bijeenkomst is ontstaan uit onze ervaring met wat meestal wel werkt in een scheiding, daar waar ouders er samen vaak niet uit komen. Het idee ontstond: ‘Kunnen we ouders iets aan informatie aanbieden, zodat ze ideeën krijgen om iets anders te gaan doen wat hun kinderen en henzelf helpt?’ Vanaf het begin gaven ouders terug dat ze door de bijeenkomst even op een andere manier naar hun situatie gingen kijken.

Vanuit deze laagdrempelige voorlichting, is er samenwerking ontstaan binnen regio’s ism met gemeenten, jeugdhulporganisaties, wijkteams en wijzen rechtbanken en de Raad voor de Kinderbescherming op dit aanbod. 

In heel het land worden nu de bijeenkomsten gegeven. Dit specifieke concept van de bijeenkomsten heeft geleid tot hoge gemiddelde opkomst (50>) van ouders en hun netwerk.

 

Regionaal organiseren

Wilt u als organisatie of als professional uw bijdrage leveren of de bijeenkomsten ook in jouw regio neer te zetten, dat kan!

Ga vooral eerst een bijeenkomst bijwonen. Als de live-ervaring je enthousiasme heeft gewekt, neem dan contact op. 

Het blijkt het meest effectief als meerdere organisaties in de regio enthousiast zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie van deze bijeenkomsten. 

Een denkbaar voorbeeld is: 
– Een gemeente regelt de locatie;
– De professionals in de regio melden actief ouders aan voor de bijeenkomst;
– De Rechtbank stuurt bij een verzoek op tegenspraak de uitnodigingsbrieven aan beide ouders door;
– De centrale aanmelding ligt bij een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van scheiding;
– Eén of twee professionals van een jeugdhulporganisatie ontvangen ouders en staan hen te woord voor vragen te woord tijdens de bijeenkomst.
– Twee bevlogen professionals presenteren de bijeenkomst. 

Alle andere denkbare taakverdelingen zijn mogelijk, maar deze constructie heeft zijn effectiviteit inmiddels bewezen.

Wij als Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten zullen de regio hierin helpen. 

 

Aanmoedigen

In 15 regio’s/steden heeft men ervaring met het neerzetten van de bijeenkomsten. In de ene regio is er al meer een structureel aanbod dan in de andere.

Het kenbaar maken onder collega’s/ouders dat dit preventieve hulpaanbod er is, is al heel waardevol. 

De merkbare effecten zijn:
– Ouders zijn zich meer bewust van de beleving van hun kind van de scheiding;
– Ketenpartners vinden de ouderbijeenkomsten een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod rondom scheidingen. 
– De hulpverleners van ouders merken dat ouders in daarop volgende gesprekken gemotiveerder voor hulp zijn en in een heel aantal gevallen gaan ouders ‘andere dingen’ doen.