Ouderbijeenkomst over Scheiding

Inhoud Ouderbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ziet of hoort u als ouders hopelijk iets, wat u op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor uw kind verandert. En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie.  

U krijgt informatie en beelden te zien over:

  • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
  • Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?;
  • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
  • Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
  • En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.  

U hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren.   

U ziet filmpjes met kinderen aan het woord en u krijgt praktische tips met wat u kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 

Bij de reacties van ouders kunt u lezen wat andere ouders er van vonden.

Programma

30 minuten inloggen/inloop
45 minuten presentatie 
15-20 minuten pauze 
30 minuten presentatie

Tijdens de presentatie is er geen gelegenheid om vragen te stellen. U wordt gevraagd om uw vragen te bewaren voor in de pauze of na afloop. U kunt ook met de contactpersoon uit uw regio of met ons als landelijk contactpunt contact opnemen als u nog vragen heeft.

Vervolg Ouderbijeenkomst (online)

Deze bijeenkomst is een vervolg op de Ouderbijeenkomst die u fysiek of online al gevolgd heeft. 

 

Met meer ruimte voor interactie gaan we nu zichtbaar maken waar je kinderen bij kan helpen. 

 

Elk kind heeft zijn eigen verhaal. Ook elke ouder en elke relatie heeft een eigen verhaal. En wat is er dan nodig? Daar kun je vooral ideeën over krijgen als je meer bewust bent/kennis hebt en dit kan koppelen aan je eigen situatie. 

Gaat dat over opvoeden? Wat heel lastig kan zijn voor een ouder.
Of gaat het tussen ouders lastig, omdat er in het heden en/of verleden onveiligheid heeft gespeeld?
Of heeft één van de ouders persoonlijke problemen?

We gaan het hebben over wat in alle situaties belangrijk is en daar hoort praktische informatie bij. 

We zullen peilen wat ouders zien in hun situatie en er is ruimte voor interactie via de chat. Ook zal er voldoende informatie zijn om mee verder te kunnen in uw situatie.