Welkom bij het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten voor ouders

...over wat een scheiding betekent voor kinderen.

...over hoe je een kind steun kan bieden.

Bijeenkomsten in 't land

Tot na de zomer zijn de bijeenkomsten online. 

Je kunt deelnemen op 9 september 2021 van 19.00 tot 21.00 uur

Onze visie

Verandering begint bij bewustzijn.

Onze missie

Zo veel mogelijk ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding informatie bieden, zodat kinderen de steun en hulp krijgen die altijd nodig is.  

Onze waarden

We werken vanuit de waarheid dat er geen slechte ouders zijn.

Wij weten dé oplossing niet, we reiken alleen maar informatie aan.

Ouders en hun netwerk kunnen iets gaan doen of er over napraten. 


Meer weten?

Heeft u een vraag als ouder, als netwerk van een ouder/kind of als professional?