Ouderbijeenkomsten

Welkom bij het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten voor ouders
in scheiding

Bijeenkomsten in 't land

Vraag naar de mogelijkheden 

om online deel te nemen op

 15 februari 2021

Onze visie

Verandering begint bij bewustzijn.

Onze missie

Zo veel mogelijk ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding de mogelijkheid bieden om meer te weten over wat een scheiding voor henzelf en voor hun kind betekent.

Onze waarden

We werken vanuit de waarheid dat er geen slechte ouders zijn. Daarom geven we zonder oordeel informatie en inzichten met de uitnodiging om ‘iets’ anders te gaan doen.

Wij hebben niet dé oplossing. We reiken alleen maar informatie aan en mogelijk dat een ouder en/of hun netwerk iets meeneemt om verder over na te denken of na te praten.


Meer weten?

Heeft u een vraag als ouder, als netwerk van een ouder/kind of als professional?