Inhoud Ouderbijeenkomst

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst ziet of hoort u als ouders hopelijk iets, wat u op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor uw kind verandert. En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie.  

U krijgt informatie en beelden te zien over:

  • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
  • Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?;
  • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
  • Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
  • En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.  

U hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren.   

U ziet filmpjes met kinderen aan het woord en u krijgt praktische tips met wat u kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 

Bij de reacties van ouders kunt u lezen wat andere ouders er van vonden.

Programma

30 minuten inloggen/inloop
45 minuten presentatie 
15-20 minuten pauze 
30 minuten presentatie

Tijdens de presentatie is er geen gelegenheid om vragen te stellen. U wordt gevraagd om uw vragen te bewaren voor in de pauze of na afloop. U kunt ook met de contactpersoon uit uw regio of met ons als landelijk contactpunt contact opnemen als u nog vragen heeft.