De nieuwe toon

photo-of-trumpet-3357078

Onze toon

De kern van het effect van de Ouderbijeenkomsten is een bepaalde toon hebben naar ouders. In de afgelopen vijf jaar is door ouders en professionals vaker genoemd dat we mild en toch duidelijk zijn.

De toon is mild en toch duidelijk omdat we snappen dat het bere-moeilijk is als ouders uit een conflict te komen. Maar als je dichtbij ouders, wetend waar ze vandaan komen, ze zicht kan geven op een andere werkelijk is dat heel fijn voor alle kinderen. 

We geven informatie zonder te duwen of te trekken, maar met steeds het gezamenlijke doel op het vizier, namelijk dat wat goed is voor het kind. Het resultaat is dat ouders hun eigen nieuwe draai mogen vinden en anders gaan handelen naar hun kind en de andere ouder. 

We vertrouwen op het eigen vermogen van ouders/mensen om tot oplossingen te komen waarbij we durven om zo ver mogelijk weg te blijven van maatstaven hoe deze oplossingen er uit moeten zien. We stimuleren ouders om moedig te zijn en helpen daarbij. 

luke-chesser-B_oL3jEt5L4-unsplash

Een eigen nieuwe toon

Elke organisatie, afdeling, team of sector heeft zijn eigen uitdaging om iets te bereiken waar je de medewerking van anderen voor nodig hebt. Hoe kun je aansluiten bij wat de ander wil, terwijl je doet wat bij jou past? Als dat te vinden is, wordt het echt leuk…en gemakkelijk om resultaten te bereiken, nogmaals zonder te hoeven trekken of duwen.

photo-of-trumpet-3357078

Wat bieden wij

Wij bieden training, workshops, coaching en nemen deel aan teamgesprekken en inspireren, geven presentaties en sluiten aan bij visiebijeenkomsten en meedenksessies om te zoeken naar een eigen toon die de verandering brengt.