Resultaten Ouderbijeenkomsten

Meetbare effecten

Evaluatie door ouders én de eerste evaluatie door professionals

Evaluatie van de fysieke bijeenkomsten in Arnhem door ouders en door raadsonderzoekers en ketenpartners